Aller au contenu
ResultaTS 2023

Classement général 2023
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

ResultaTS 2022

Classement général 2022
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2021

Classement général 2021
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2019

Classement général 2019
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2018

Classement général 2018
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2017

Classement général 2017
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2016

Classement général 2016
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2015

Classement général 2015
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2014

Classement général 2014
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2013

Classement général 2013
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6

RESUTATS 2012

Classement général 2012
Résultats Relais 1
Résultats Relais 2
Résultats Relais 3
Résultats Relais 4
Résultats Relais 5
Résultats Relais 6